Společnost AGRO Jevišovice, a.s. se sídlem v Jevišovicích u Znojma vznikla již v roce 1993, původně však jako Agrodružstvo. V roce 2010 se transformovala na akciovou společnost. Hlavní činností společnosti je rostlinná výroba a chov mléčného skotu. Vedlejší činností je extruze a výroba krmných směsí.

Zemědělec Rada opět prohrál soud s Agrofertem, tentokrát ten odvolací

7.3.2019

Krajský soud v Brně v loňském roce projednal žalobu zemědělce Bohumíra Rady, který se snažil u soudu zpochybnit smlouvu z roku 2011 o převodu akcií svých někdejších společností Agro Jevišovice a Citonice Agro na společnost Navos z koncernu Agrofert.

Soud potvrdil, že Agrofert splnil podmínky transakce, které tehdy byly obsaženy v Memorandu o společném postupu a smlouvě o převodu akcií. Proti tomuto rozsudku se Bohumír Rada odvolal.

Vrchní soud v Olomouci včera potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně jako věcně správné, uznal všechny argumenty společnosti Navos a postup Bohumíra Rady označil jako rozporný s poctivým obchodním stykem. Doručením písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí nabyde rozsudek vrchního soudu právní moci.

„Jsme rádi, že i tímto rozhodnutím soud potvrdil náš dlouhodobý názor a rozhodl, že pan Rada žádné nároky, jež vůči společnosti Navos uplatnil u soudu, nemá. I podle vrchního soudu byl postup společnosti Navos v souladu s uzavřenou smluvní dokumentací a pravda je na naší straně.“

Policie v plném rozsahu zamítla trestní oznámení Bohumíra Rady

4. 9. 2018

Důvodem byla neopodstatněnost trestního oznámení a to, že nedošlo k žádným pochybením nebo prohřeškům


Soužití společnosti AGRO Jevišovice se zemědělcem Bohumírem Radou by se bez nadsázky dalo nazvat nekonečným příběhem. Proč? Jednoduše proto, že místo aby se Bohumír Rada staral o zemědělskou činnost a šetrně zacházel s chovanými zvířaty i s půdou, tak neustále podává smyšlená trestní oznámení, svolává demonstrace (na nichž pak ale demonstruje sám) a všelijak se snaží znepříjemnit hospodaření společnosti AGRO Jevišovice. Důvodem je přitom obyčejná závist, že zemědělci z této společnosti na rozdíl od Rady dokážou hospodařit se ziskem, chovají zdravá zvířata a nikdy by se nesnížili třeba k zakopávání mršin na polích.

Nejaktuálnějším výsledkem zoufalé agónie Bohumíra Rady bylo trestní oznámení proti společnosti AGRO Jevišovice, které neslo název „Palermo“. Za rozsah této eseje by se nemusel stydět ani leckterý spisovatel. Policie České republiky však trestní oznámení v plném rozsahu zamítla jako neopodstatněné, protože všechny Radou uváděné skutečnosti proběhly v pořádku, bez jakýchkoliv prohřešků a nedošlo k žádnému trestnému činu. Navíc policie Bohumíru Radovi připomněla, že úkony, na něž si stěžoval, sám schvaloval, aktivně prosazoval a mnohdy byl u jejich zrodu. Nikdo tak vlastně nepochopil, co má být podstatou Radova trestního oznámení.

Jeden příklad za všechny. Přestože v trestním oznámení Bohumír Rada tvrdí, že jeho společnosti byly poškozeny jednáním koncernu AGROFERT, tak paradoxně v průběhu vyšetřování zazní od jednoho ze svědků, že „v roce 2009 družstvo vytvořilo významnou ztrátu ve výši 264 milionů Kč, čímž prodělalo vše, co vydělalo v předchozích letech. Tato ztráta byla následkem způsobu řízení družstva pod vedením Ing. Rady. Ztráta družstva pětinásobně přesáhla vklady všech jeho členů. Družstvo se dostalo špatným hospodařením do ztráty, trpělo kritickým nedostatkem finanční hotovosti a nebylo schopno splácet nájmy za pozemky pronajaté od svých členů.“ Je s podivem, že se i přesto Bohumír Rada neustále snaží veřejnost a média přesvědčovat o tom, jak dobrým byl hospodářem. Navzdory faktům, svědectvím a realitě.

Radovo „Palermo“ u Policie ČR neuspělo

Policie ČR si v případě dokazování ve věci trestního oznámení Bohumíra Rady dala poměrně velkou práci. Ze závěrů dokazování pak plynou fakta, která ale Bohumíra Radu asi příliš nepotěšila. AGRO Jevišovice na ně přitom poukazovalo již řadu let.

1) Pan Rada si v trestním oznámení postěžoval, že výkrmny drůbeže prodal koncernu AGROFERT nevýhodně a pod nátlakem. Jenže: z listinných materiálů i výpovědí osob vyplynulo, že Bohumír Rada byl v souvislosti s prodejem aktiv AGRODRUŽSTVO Jevišovice osobou navrhující a aktivní. Je nutné opětovně zdůraznit skutečnost, že objednavatelem znaleckých posudků u znaleckého ústavu NEMO Consult, s. r. o., bylo AGRODRUŽSTVO Jevišovice, kde byl Bohumír Rada předsedou představenstva, a dále to, že to byl právě Bohumír Rada, který návrh na prodej aktiv tak, jak byl později realizován, sám na členské schůzi dne 26. března 2010 prezentoval a v podstatě díky dispozici s hlasy většiny členů také sám schválil. V současné době, tedy po 8 letech, Bohumíra Rada tvrdí, že byly drůbeží farmy prodány za nevýhodných podmínek a uvádí, že cena byla stanovena posudky znaleckého ústavu A&CE Consulting, s. r. o. Tyto posudky však nedoložil, jejich existenci neprokázal a nedoložil ani žádné relevantní podklady k tomu se vztahující. Nabízí se tudíž otázka, zda toto Radovo tvrzení souvisí s tím, že si již na skutečnosti spojené s předmětným prodejem nepamatuje, nebo že si je vědom toho, že v té době jako předseda představenstva nejednal v souladu s péčí řádného hospodáře ve vztahu ke společnosti AGRO Jevišovice, a. s., resp. AGRODRUŽSTVO Jevišovice.

2) Policie ČR prověřováním nezjistila skutečnosti, které by nasvědčovaly tvrzení oznamovatele, že v souvislosti se stanovením hodnoty protiplnění menšinovým akcionářům společnosti AGRO Jevišovice, a. s., tedy ve výši 1,00 Kč za akcii se jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč, tak jak vyplynulo ze znaleckého posudku č. 1802-102/11, mohlo dojít ke spáchání trestného činu, neboť stanovená hodnota neodpovídala tehdejšímu skutečnému stavu. Ze skutečností zjištěných v rámci prováděného prověřování naopak vyplynulo, že zpracovatelé znaleckého posudku č. 1802-102/11 měli svůj závěr znaleckého zkoumání dostatečně podložený a odůvodněný.

3) Bohumír Rada v trestním oznámení také uváděl, že prodej farmy na chov prasat v k.ú. Bojanovice ze společnosti AGRO Jevišovice do společnosti Jave Pork, a.s., údajně nebyl proveden za skutečnou cenu. Šetření policie, listinné materiály a výpovědi osob potvrdily opak. Žádná nepravost se nestala, nedošlo ke spáchání trestného činu a výše cen byla v pořádku - stanovena znaleckými posudky, které zpracovával znalecký ústav A&CE Consulting, s. r. o., jmenovaný Krajským soudem v Brně. Nijak nedošlo ani k poškození fiskálního zájmu státu, jak tvrdil Bohumír Rada.

4) Bohumír Rada v trestním oznámení také tvrdil, že pronájem pozemku č. 203/3 v k.ú. Boskovštejn mezi IMOBA, a.s., a AGRO Jevišovice, a.s., je realizován za nestandardně vysokou cenu. Z protokolu sepsaného Finančním úřadem ve Znojmě ze dne 20. září 2017 však vyplynulo, že doložené nájemní smlouvy odpovídají taktéž průřezově katastrům, kde vlastní pozemky i společnost IMOBA , a. s., a kde tyto smlouvy jsou doloženy typově s většími vlastníky a srovnatelnou výší nájmů. Z uvedeného protokolu je zřejmé, že pachtovné je v některých případech i výrazně vyšší a dosahuje i výše až 8000 Kč/ha/rok.

Policie ČR z výše uvedených důvodů trestní oznámení Bohumíra Rady odmítla jako naprosto neopodstatněné. Naopak svým šetřením prokázala skutečnosti, na něž AGRO Jevišovice dlouhodobě upozorňuje. Nikdo však asi nemůže čekat, že by Bohumíra Radu toto uspokojilo, a tak se zřejmě brzy dočkáme dalších ataků z dílny zemědělce Rady.

Jevišovické Dožínky 25.8.2018..

https://www.youtube.com/watch?v=nxkRX5TZgk4&feature=share

Společnost AGRO Jevišovice podala trestní oznámení na zemědělce Bohumíra Radu za neoprávněné pokosení trávy..

Ke konci května došlo k neoprávněnému pokosu trvalého travního porostu na půdních blocích, které má v nájmu společnost AGRO Jevišovice z koncernu AGROFERT v blízkosti obce Boskovštejn. Celkově šlo o plochu o rozloze cca 12 hektarů. Podle svědků neoprávněný pokos provedli pracovníci společnosti AGRO Boskovštejn, jejímž vlastníkem je zemědělec Bohumír Rada. Společnost AGRO Jevišovice proto podala trestní oznámení pro podezření na neoprávněný zásah do vlastnického práva a majetkovou újmu.

více..
https://www.agrofert.cz/akce-a-aktuality/detail-aktuality/spolecnost-agro-jevisovice-podala-trestni-oznameni-na-zemedelce-bohumira-radu-za-neopravnene-pokoseni-travy-cs

Zemědělec Rada prohrál soud s Agrofertem

Krajský soud v Brně dnes projednával žalobu zemědělce Bohumíra Rady, který se snažil u soudu zpochybnit smlouvu z roku 2011 o převodu akcií svých někdejších společností Agro Jevišovice a Citonice Agro na společnost Navos z koncernu Agrofert. Soud potvrdil, že Agrofert splnil podmínky transakce i následné kroky, které tehdy byly obsaženy v Memorandu o společném postupu.

„Jsme rádi, že soud potvrdil náš dlouhodobý názor a rozhodl, že pan Rada žádné před soudem uplatňované nároky vůči koncernu Agrofert nemá. Podle soudu je vše v pořádku. Potvrdilo se, že od počátku je pravda na naší straně a veškeré mediální útoky pana Rady na naši firmu jsou neopodstatněné,“ uvedl k rozsudku mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Rozsudek krajského soudu není pravomocný.

Pan Rada se pokouší neoprávněně hospodařit na cizím pozemku

28. 3. 2018
Rada na pozemky aplikoval kaly. Věc šetří kriminální policie ve Znojmě
  • Pan Rada se pokouší neoprávněně hospodařit na cizím pozemku, který má nyní právoplatně v nájmu akciová společnost AGRO Jevišovice. Zatím na části pozemků rozmetal čistírenské kaly smíchané se statkovými hnojivy.
  • Jeho počínání jsme neprodleně oznámili na linku 158 a podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání nemovitosti. Věc nyní prověřuje kriminální policie ve Znojmě.
  • Právo je zcela jednoznačně na naší straně, což potvrdil i Okresní soud ve Znojmě, který v minulosti pravomocně zamítl žalobu pana Rady, resp. společnosti AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. o ochranu držby daných pozemků.
  • Pan Rada nemá k daným pozemkům jakékoli užívací právo. Podnájemní vztah, na základě kterého v minulosti pozemky užíval, byl řádně ukončen k 30. září 2017.
  • Právoplatným a jediným nájemcem je nyní společnost AGRO Jevišovice, a.s. z koncernu Agrofert. Je zapsána jako uživatel ve veřejném registru pozemků LPIS.
  • Radou aplikované kaly jsme zapravili radličkovým podmítačem, což je postup, který ukládá platná právní úprava.
  • Na uvedených pozemcích nejsou zasety žádné plodiny. Nemůže být žádná řeč o likvidaci úrody.
  • Jde jen o křečovitou snahu pana Rady se mediálně zviditelnit v rámci vzájemných soudních sporů.
  • Existuje však důvodná obava, že pan Rada na těchto cizích pozemcích v nejbližších dnech neoprávněně zaseje, což již jednou předvedl před třemi lety.
  • Budeme se proti nezákonným krokům pana Rady bránit.

Agrofert podal další trestní oznámení na zemědělce Radu..

Výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl

Praha - Společnost Agrofert podala další trestní oznámení na zemědělce Bohumíra Radu, s nímž je ve sporu kvůli užívání pole v obci Boskovštejn v Jihomoravském kraji. ČTK to sdělil mluvčí podniku Karel Hanzelka. Agrofert tvrdí, že Rada neoprávněně hospodaří na cizím pozemku. Rada, který podle Deníku Referendum pole pohnojil a připravoval se na výsadbu kukuřice, obviňuje Agrofert ze zničení úrody. ČTK Rada sdělil, že Agro Jevišovice vypovědělo podnájemní smlouvu na pozemky v rozporu s memorandem, jež podepsal Babiš v roce 2011 a v němž se zavázal umožnit, aby Rada hospodařil na 1500 hektarech pozemků.

Pole má v nájmu Agro Jevišovice z koncertu Agrofert, který dřív patřil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a nyní jej spravují svěřenské fondy.

Rada podle Hanzelky na části pozemků rozmetal čistírenské kaly smíchané se statkovými hnojivy. Agrofert na něj zavolal policii, věc prověřuje znojemská kriminální policie. "Pan Rada nemá k daným pozemkům jakékoli užívací právo. Podnájemní vztah, na základě kterého v minulosti pozemky užíval, byl řádně ukončen k 30. září 2017," uvedl Hanzelka s tím, že právoplatným a jediným nájemcem je Agro Jevišovice. Rada podal u soudu žalobu na neplatnost výpovědi s odvoláním na memorandum.

Rada v Deníku Referendum řekl, že jde o evidentní a bezprecedentní Babišův pokus znemožnit mu hospodařit. Podle Hanzelky se Rada jenom snaží mediálně zviditelnit, existuje podle něj důvodná obava, že na polích neoprávněně zaseje, podobně jako před třemi lety. Kaly, které zemědělec na pole přivezl, firma podle Hanzelky zapravila do půdy, jak jí ukládá právo. "Na uvedených pozemcích nejsou zasety žádné plodiny. Nemůže být žádná řeč o likvidaci úrody," dodal Hanzelka.

Rada je ale přesvědčen, že má nárok pole obdělávat, protože uzavřel s Babišem memorandum. "Rozdíl je, že já jim tam nevjel s traktorem a nezačal jim to přeorávat. Podal jsem žalobu na vyklizení pozemku. Až na základě verdiktu soudu budu moct na svých polích, která dnes neoprávněně využívá Agrofert, hospodařit. A to stejné by mělo platit naopak," uvedl Rada.

Podle Rady byl při obdělávání pole napaden jeho syn Vojtěch. "Pokusil se dokumentovat dle nás protiprávní činnost, přičemž byl fyzicky napaden jedním zaměstnancem společnosti Agro Jevišovice. Dle lékařské zprávy došlo k úderům do hlavy a škrcení s následkem lehkých zranění v obličejové části a na krku. Na místo byla zavolána policie. Považuji za nepřijatelné, aby byly obchodní a právní spory řešeny fyzickým násilím, naše společnost ctí právní řád," doplnil Rada.

Spory mezi subjekty začaly v roce 2011. Rada z malého Agrodružstva Jevišovice vybudoval jeden z největších zemědělských podniků v Česku, akciovou společnost Agro Jevišovice. Dostal se však do insolvence a firmu v roce 2011 prodal Babišovi.

Autor:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/agrofert-podal-dalsi-trestni-oznameni-na-zemedelce-radu/1603223


Bylo nám ctí přispět finančním darem dětskému oddělení Znojemské nemocnice

Bylo nám ctí přispět finančním darem dětskému oddělení Znojemské nemocnice a pořídit tak pro nejmenší novorozence tzv. „pelíšky“, které se využívají především na dětské JIP.. Miminka se v nich cítí dobře a bezpečně! Využívají se také při „bazální stimulaci“ , kde novorozencům nabízí podněty pro vývoj osobnosti..

Za AGRO Jevišovice a.s. , Tomáš Gračka

Výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl Výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl Výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl

AGRO Jevišovice investuje do živočišné výroby..

AGJ v rámci investic do ŽV spustila osmého ledna novou moderní dojírnu 2x 22 SIDE by SIDE.

Stavební část zajišťovala společnost HLAVA stavby, s.r.o., technologii dojírny dodávala společnost FARMTEC, a.s.

Jedná se o investici ve výši 15 mil. Kč, kdy tato dojírna bude zvládat v druhé polovině roku podojit 1000 ks krav.

Dále probíhá výstavba nové produkční stáje pro 414 ks, budeme aktuálně informovat..

hezký den

Výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl Výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl Výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl Výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl

AGRO Jevišovice, a.s.

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRO Jevišovice, a.s., se sídlem Jevišovice 102, PSČ 671 53, IČO 49455958, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 6130. Společnost AGRO Jevišovice, a.s. je členem koncernu AGROFERT.
Mrazivé svědectví o tom, co prováděl "Sedlák Rada" , který tepal na Václaváku Babiše..

26.5.2017

Náměstek ministra dopravy Milan Feranec, který v minulosti působil ve společnosti Agrofert Holding a v roce 2011 nastoupil jako finanční ředitel do AGRO Jevišovice, podal ParlamentnímListům.cz vlastní svědectví o tom, jak to bylo s převzetím této společnosti Agrofertem a jaké osobní zkušenosti má s původním vlastníkem Agra Bohumírem Radou. Ten se mediálně zviditelnil jako bojovník proti Andreji Babišovi, kterého obvinil, že firmu převzal násilně. Dokonce proti němu vystupoval i na nedávné demonstraci na Václavském náměstí.

O převzetí firmy AGRO Jevišovice skupinou Agrofert se toho v médiích objevilo již mnoho. Zejména v souvislosti s postavou původního vlastníka, sedláka Bohumíra Rady, který vyhlásil boj exministru financí Andreji Babišovi (ANO). Toho obviňuje mimo jiné z nezákonného převzetí firmy. V rámci svého protestu v minulosti umístil před ministerstvo financí dokonce i mrtvé prase. A právě k tomu, jak probíhalo jednání s Radou ještě jako s majitelem AGRO Jevišovice, o následném převzetí firmy zatížené stamilionovými dluhy i o údajných kostlivcích, kteří vypadli na nového vlastníka ze skříně, pro ParlamentníListy.cz exkluzivně napsal Milan Feranec, který měl převzetí Agra na starosti.

Pohled na AGRO Jevišovice z druhé strany

V poslední době jsem si v médiích přečetl několik „zasvěcených“ článku, které pojednávají o podnikání skupiny AGROFERT v zemědělství, o jejím převzetí firmy AGRO Jevišovice (předtím AGD Jevišovice) …

Vyznění článků od ekonomických a zemědělských expertů Slonkové, Vlasaté či Patočky je zcela jednoznačné: Jedná se o boj Dobra a Zla! Velkokapitalista Babiš způsobil problémy zemitému sedlákovi Radovi, přivodil úpadek firmy AGRO Jevišovce, aby ji mohl následně převzít, totálně ji zničit a všude zasít řepku…

V zemědělství jsem se pohyboval od roku 1996, byl jsem přímým aktérem jednání o převzetí AGRO Jevišovice skupinou AGROFERT, takže si dovoluji několik svých vzpomínek na tehdejší události. Zkusím je sepsat chronologicky podle toho, „jak šel čas“.

Okouzlení Radou

O panu Bohumírovi Radovi jsem se dozvěděl někdy v roce 2005, kdy ho pan Babiš dával za příklad progresivního podnikání v zemědělství. Původně malé JZD se postupně zvětšovalo, kupovalo další firmy, pan Rada začal podnikat na Ukrajině, založil chov krokodýlů, postavil jednu z prvních bioplynových stanic….

Později mi pamětníci z Jevišovic vyprávěli, že pan Rada nastoupil do tehdejšího družstva cca v roce 1998 jako najatý manažer (předseda). Tak nějak se z něho postupně a nenápadně stal cca 60% vlastník, a to v důsledku různých majetkových operací.

Firma se neustále rozšiřovala, podnikala na Ukrajině (zůstaly tam nedobytné pohledávky za cca 60 milionů Kč), začala podnikat v Rumunsku (mimochodem vlastníkem dvou rumunských firem byl přímo pan Rada a ne AGD Jevišovice). Postupně ale začala mít i vážné ekonomické problémy. Ceny živočišných produktů (kuřat a prasat) klesaly, do rumunských firem se investovaly obrovské (družstevní) peníze, zpátky se však téměř nic nevracelo.

Vynucená akvizice

Osobně jsem se s panem Radou začal častěji potkávat na jaře roku 2010, kdy došlo k prudkému zhoršení ekonomické situace firmy.

Prostě banky přestaly půjčovat peníze a naopak, chtěly je začít vracet. Zemědělství ale funguje na sezonním principu (na jaře a v létě si půjčuji, abych mohl po sklizni peníze vrátit a ještě něco vydělám). Jediným subjektem, který byl v té době ochoten financovat provoz firmy (dodávky osiv, chemie, hnojiv, nafty…), byla skupina AGROFERT. Kolikrát se půjčovalo jenom na základě rukoudání pánů Babiše a Rady.

Situace už však byla neúnosná a mým úkolem bylo dohodnout další podmínky dodávek ze strany AGROFERTU, pochopitelně včetně zajištění pohledávek. To byl však problém, protože veškerý majetek byl zastaven ve prospěch bank za úvěry přes 500 milionů Kč. I já jsem uvěřil slibům pana Rady, že dluhy splatí po sklizni a dodávky pokračovaly dál. K zajištění pohledávek byly uzavřeny smlouvy na dodávky sóji z Rumunska, zastaveny porosty kukuřice atd… Ano, v té době jsem působil v AGRO Jevišovice a dle smluv jsem odsouhlasoval platby do firmy za dodaná kuřata z AGROFERTU. Hlavně jsem musel hlídat, aby peníze skončily ve firmě AGRO Jevišovice (na mzdy, provoz..) a ne v jiných firmách pana Rady (Rumunsko, bioplynka...)

Leč na podzim 2010 přišlo vystřízlivění: sója z Rumunska se někde „ztratila“, „naši“ kukuřici sklidil, zasetá sója zmrzla na poli.

Takže jsme měli pohledávky cca 200 milionů Kč a mizernou šanci je získat zpět. Pamatuji se, jak jsem říkal panu Babišovi, že jediným řešením je poslat AGRO Jevišovice do konkurzu! Poslal mě někam a řekl, že firmu musíme zachránit a odkoupit ji včetně olbřímých dluhů.

Vyjednávání s panem Radou bylo nekonečné. Vůbec si nepřipouštěl, že dostal firmu až k bankrotu (mimochodem osobně ručil bankám za úvěr cca 200 milionů Kč) a chtěl takové podmínky, které mu zaručí, že začne podnikat s novou firmou, bez dluhů, bude dělat jenom rostlinnou výrobu.

Nakonec jsme se domluvili. Skupina AGROFERT odkoupila pohledávky od bank, zrušila jeho ručení za 200 milionů a předala mu část firmy, dokonce mu i poskytla úvěr na začátek podnikání. Pan Rada nám dal písemné ujištění, že reálný stav firmy odpovídá účetnictví.

Šok po převzetí

Po převzetí firmy v lednu 2011 začalo pravé peklo. Dveře se s věřiteli netrhly, byl podán návrh na konkurz, ze skříní vypadávali kostlivci (neevidované závazky, smluvní pokuty, sankce od České inspekce životního prostředí, soudní spory…), objevily se exekuce, výpovědi nájemních smluv na pozemky, hrozby odpojení elektřiny, plynu atd. Při inventurách se část majetku nenašla (např. kombajn!). A hlavně všichni chodili za námi a říkali: „Dejte nám to a to, pan Rada nám to slíbil!“

Společnost byla ve výrazně horším stavu, než deklaroval pan Rada. Nebýt pomoci skupiny AGROFERT, skončila by v bankrotu!

Takže jsme pomalu s kolegou ředitelem firmu dávali dohromady. Byly to krušné dva roky práce a jsem na výsledek hrdý. Žel nevyhnuli jsme se i nepopulárním opatřením a některé provozy jsme museli zrušit pro absolutní ztrátovost nebo rozpor se zákonem (výroba masokostní moučky). Koncem roku 2012, kdy jsem ukončil svoji „misi v Jevišovicích“, byla firma stabilizovaná a mohla se dál rozvíjet.

Poctivý sedlák Rada

Určitě nemám takové znalosti zemědělství, jako má pan Rada. Jedno si ale určitě dovolím tvrdit: To, co dělal pan Rada, by žádný sedlák nikdy neudělal! Pár příkladů: zakopávání uhynulých zvířat a plastů na pole, zasetí kukuřice na nevhodné svažité pozemky, navíc v chráněné krajinné oblasti, návoz stavebního odpadu na pronajaté pozemky (museli jsme potom odbagrovat vrstvu cca dva metry)…

Agro Jevišovice dnes

Pan Rada líčí působení AGROFERTU v Jevišovicích jako apokalypsu. Doporučuji všem se tam zajet podívat. Je to normálně fungující firma, kde se hospodaří v souladu s podmínkami správné zemědělské praxe, investuje se do strojů, budov. Navíc převzala i sousední zemědělskou firmu, která skončila v konkurzu. AGRO Jevišovice má navíc vysoký podíl živočišné výroby, provozuje chov mléčných krav (cca 1000 ks). Zůstal zachován i chov drůbeže a částečně i prasat, i když v rámci specializovaných sesterských firem.

A pan Rada? Jeho dvě rumunské firmy skončily v konkurzu, bioplynová stanice Velký Karlov skončila v podivné likvidaci. A za všechno může ten zlý AGROFERT! Hlavně, že pro část médií je pan Rada symbolem boje proti Babišovi. Každý má právo bojovat, za co chce. Ale bylo by vhodné zjistit si fakta.

Milan Feranec,

2011- 2012: finanční ředitel AGRO Jevišovice, a.s

zdroj:
(http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zakopavani-mrtvych-zvirat-a-plastu-na-poli-Navoz-odpadu-na-cizi-pozemky-Mrazive-svedectvi-o-tom-co-pry-provadel-sedlak-Rada-ktery-na-Vaclavaku-tepal-Babise-489361)
Výroba strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a kosmetický průmysl

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stránka 1 z 9
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci webových stránek a uchazeči o zaměstnání,
tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti, o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.
Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.).
Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje naše společnost shromažďuje od vás nebo o vás, prostřednictvím komunikace s vámi, v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které vám poskytujeme, nebo v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi námi. Tato informace také vysvětluje, jaké osobní údaje získáváme od jiných osob nebo zdrojů, a jak tyto údaje používáme.
Vedle této souhrnné Informace najdete některé podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů také v dokumentech, které vám poskytujeme v rámci vzájemné komunikace, zejména ve smluvní dokumentaci.
V průběhu času může docházet ke změně příslušných právních předpisů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace, pokud si daná změna nevyžádá, abychom vám o ní dali vědět také formou individuální komunikace (dopisem nebo e-mailem).
Tato verze Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 1.8.2018. Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na webových stránkách www.agrojevisovice.cz.
I. Obecné informace o zpracování osobních údajů
a) Totožnost a kontaktní údaje správce údajů
Správcem vašich osobních údajů je společnost AGRO Jevišovice, a.s., IČO 494 55 958, se sídlem č. p. 102, 671 53 Jevišovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6130 (dále jen „společnost“).
Společnost můžete ve věci ochrany osobních údajů a jejich zpracování kontaktovat na výše uvedené adrese jejího sídla nebo prostřednictvím e-mailové adresy: osobni.udaje@agd-jevisovice.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: vjujvnn.
Společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato funkce tak nebyla ve společnosti zřízena. Společnost je členem koncernu AGROFERT, jehož řídící osobou je společnost AGROFERT, a.s., IČO 261 85 610, se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6626 (dále jen „AGROFERT“). V některých případech mohou být vaše osobní údaje zpracovávány i společností AGROFERT nebo ostatními členy koncernu AGROFERT jako zpracovateli.
b) Obecné zásady při zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů respektujeme vaše práva, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:
- osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
- shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely a zpracování je prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný;
Stránka 2 z 9
- při zpracování osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplnění stanovených účelů;
- k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná opatření;
- zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje opravujeme nebo vymazáváme;
- osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány;
- zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technicko-organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
c) Kategorie zpracovávaných osobních údajů (Jaké osobní údaje zpracováváme?)
Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
- identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;
- elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
- jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd.;
- další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.;
- informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o plnění platebních povinností včetně informací z veřejných rejstříků.
Rodné číslo
Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně na smlouvě nebo jinde uvedete nebo to bude vyžadovat právní předpis. V případě, že nám na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo poskytnete údaj o svém rodném čísle, souhlasíte jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, abychom rodné číslo využívali pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu našich práv, archivovali jej, zpracovávali a užívali v souladu s tímto účelem.
d) Zdroje získávání osobních údajů (Odkud a jak osobní údaje získáváme?)
Vaše osobní údaje získáváme především od vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti.
Přímo od vás získáváme osobní údaje zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění nebo při jakékoliv formě komunikace mezi námi (osobně, písemně, telefonicky, elektronicky – především e-mailem).
Od třetích osob získáváme osobní údaje především v případech, kdy tyto třetí osoby vstupují do smluvního vztahu mezi naší společností a vámi (různé typy zprostředkovatelů). Dále je můžeme získat od orgánů státní správy nebo jiných třetích osob při plnění právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů.
V případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně, můžeme získávat vaše základní údaje a některé další údaje i z veřejných zdrojů - z veřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidenci exekucí a podobných případně i ze sociálních sítí (pokud tam své údaje sami uveřejníte).
Z vlastní činnosti získáváme vaše osobní údaje při hodnocení údajů, která nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů a služeb.
Stránka 3 z 9
e) Účel zpracování osobních údajů
Získané osobní údaje používáme a zpracováváme vždy pouze pro určitý účel a v rozsahu pro tento účel nezbytném. V závislosti na povaze našeho vztahu k vám zpracováváme osobní údaje zejména pro následující účely:
- uzavření smlouvy, plnění smlouvy, vyřizování vašich záležitostí;
- plnění našich právních povinností;
- naplňování a ochrana našich oprávněných zájmů;
- marketingové účely.
f) Právní titul ke zpracování osobních údajů
Pro zpracování vašich údajů musíme mít vždy alespoň jeden z níže uvedených právních titulů (legitimní důvod pro zpracování):
 váš souhlas se zpracováním osobních údajů;
 nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy;
 splnění právní povinnosti;
 ochrana vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby;
 splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
 oprávněný zájem naší společnosti kromě případů, kdy před našimi zájmy mají přednost vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody.
Nejčastějším právním titulem zpracování bude nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavřeme, a splnění naší právní povinnosti.
V průběhu našeho smluvního nebo jiného vztahu se mohou vyskytnout situace spojené se zpracováním vašich osobních údajů, které nebudeme moci využít pro konkrétní účel bez vašeho souhlasu. O takových situacích vás budeme informovat samostatně a nabídneme vám možnost udělit naší společnosti souhlas s použitím vašich přesně vymezených osobních údajů pro konkrétně popsaný účel na předem uvedenou dobu. Udělení souhlasu je zcela na vašem uvážení. Nebude-li z naší strany možné bez udělení souhlasu poskytnout některé naše služby nebo produkty, budete na to předem upozorněni. Vaše rozhodnutí samozřejmě můžete kdykoliv změnit a jakýkoliv udělený souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V této souvislosti budeme zpracovávat také údaje o tom, jak a kdy byl souhlas udělen a kdy a jak byl případně odvolán.
Konkrétní oprávněné zájmy naší společnosti, které se také mohou stát právním titulem ke zpracování vašich osobních údajů, se budou vždy odvíjet od typu naší spolupráce nebo povahy našeho vztahu. Typicky se bude jednat o oprávněný zájem na ochraně našich práv, zájem na zpracování údajů pro statistické účely, zájem na zajištění naší IT nebo jiné bezpečnosti apod.
g) Předání údajů jiným osobám (příjemcům), předání údajů do zahraničí
Zpracování vašich osobních údajů provádí jak naše společnost sama, tak prostřednictvím třetích osob, tzv. zpracovatelů osobních údajů. Za zpracovatele se snažíme vždy vybrat dostatečně důvěryhodné osoby. Se všemi našimi zpracovateli vždy uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.
Vaše údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám pouze v případech, kdy nám to uloží nebo umožní právní předpis nebo váš souhlas. Osobní údaje pak předáme pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb, nebo jiným členům koncernu AGROFERT. Dále můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či jiným společnostem za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.
Stránka 4 z 9
GDPR omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává. Může se však stát, že vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. Jednalo by se nejvýše o systémy využívající servery nacházející se ve Spojených státech amerických. V takovém případě bychom vybrali jako smluvního partnera společnost, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield. Pokud bychom předávali vaše osobní údaje mimo EU, budeme vás v případě nutnosti o tom vhodným způsobem informovat.
h) Způsob zpracování a zabezpečení osobních údajů
Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost vždy tak, aby vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.
Zpracování vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech naší společnosti, popř. v informačních systémech našich zpracovatelů. Neprovádíme však žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci naší společnosti, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Kromě toho mají přístup k vašim osobním údajům také zaměstnanci našich zpracovatelů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro naši společnost.
i) Doba, po kterou budeme vaše osobní údaje zpracovávat
Naše společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu poskytovaného produktu nebo služby, typu smluvního vztahu, a proto se skutečná doba uchovávání údajů může výrazně lišit.
Vždy však platí, že shromažďujeme jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme a vaše údaje neuchováváme déle, než stanovují právní předpisy nebo než je přiměřené s ohledem na účel zpracování. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.
Například smlouvy a údaje v nich obsažené standardně evidujeme a archivujeme po dobu 10 let od jejich zániku.
Údaje, které zpracováváme na základě vašeho případného souhlasu, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. Pro doložení plnění našich povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů můžeme i po odvolání souhlasu ukládat informace o tom, jak jsme získali souhlas a čeho se týkal, případně kdy a jak byl odvolán, po přiměřenou dobu (obvykle max. 4 roky).
Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování dokladů obsahujících vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom tyto doklady museli předkládat jako důkazy v soudním sporu, správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí (s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku např. v souvislosti s poskytnutými zárukami).
j) Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů
Kdykoliv během zpracování vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
 právo na přístup k vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o vás zpracováváme,
 právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 právo na výmaz vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené právními předpisy,
Stránka 5 z 9
 právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, kdy na vaši žádost můžeme za určitých právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji,
 právo na přenositelnost vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované,
 právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku našich produktů a služeb zpracování vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.
Pokud obdržíme žádost k uplatnění vašeho shora uvedeného práva, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených GDPR povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti. Informace o tom, že jste u nás uplatnili svoje práva a jak jsme Vaši žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochranu našich práv.
Nejste povinni nám svoje osobní údaje poskytnout. Vždy vás budeme v konkrétních situacích informovat, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout. Dále vás informujeme o tom, které vaše osobní údaje jsou pro uzavření příslušné smlouvy nebo poskytnutí služby či užívání produktu nezbytné, a vaše případné odmítnutí nás povede k závěru, že vám nebudeme moci nabízený produkt nebo službu poskytnout nebo uzavřít s vámi příslušnou smlouvu.
Může se také stát, že vaše údaje jsou nesprávně zaznamenané, nebo neaktuální. Na vaši žádost je samozřejmě opravíme nebo doplníme. Pokud dojde ve vašich údajích ke změnám, prosíme o sdělení těchto změn, abychom mohli Vaše údaje, které zpracováváme, řádně aktualizovat.
Budete-li se domnívat, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně či jinak porušujeme vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) či právo požádat o soudní ochranu.
II. Doplňující informace o zpracování osobních údajů
Následující doplňující informace shrnují další zásady zpracování a ochrany osobních údajů vztahující se k některým specifickým případům. Pokud není v této doplňující informaci uvedeno jinak, uplatní se zároveň nadále v celém rozsahu i obecné informace uvedené v čl. I.
a) Smluvní partneři (fyzické osoby)
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Jste-li našim stávajícím či potenciálním smluvním partnerem, bude naše společnost zpracovávat také další údaje, než shora uvedené, a to například údaje uvedené ve smlouvě, fakturované a hrazené (dlužné) částky, údaje o probíhajícím plnění a komunikaci s vámi či vašimi zaměstnanci. V souvislosti s komunikací s vámi si můžeme ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace a IP adresu, z níž bude zaslána. Jste-li našim potenciálním smluvním partnerem (podnikatelem), můžeme zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. z vašich webových stránek či vámi zadané inzerce), abychom vás mohli kontaktovat telefonicky
Stránka 6 z 9
s nabídkou služeb. Takové základní údaje si můžeme uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.
Účel zpracování osobních údajů
Primárním účelem zpracování osobních údajů bude uzavření a plnění uzavřené smlouvy. V této souvislosti budou údaje dále používány k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů, pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců, pro statistické účely, další rozvoj našich služeb, a to buď služby, které se týká uzavřená smlouva, nebo našich vnitřních administrativních postupů, k vymáhání pohledávek a k ochraně práv našich a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností. Údaje (zejména získané z komunikace s partnerem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti. Dále budou osobní údaje užívány za účelem plnění našich právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daně, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (a to jak vašich tak osob za vás jednajících), předpisů o regulaci reklamy atp. a pro účely přímého marketingu (zasílání nabídek na naše další produkty a služby).
Právní titul ke zpracování osobních údajů
Právním titulem pro zpracování Vašich údajů je nezbytnost plnění smlouvy (vč. vymáhání vzniklých pohledávek), ochrana našich oprávněných zájmů (evidence smluvních vztahů, ochrana proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, další rozvoji produktů či služeb, statistické účely, zpracování pro přímý marketing) a oprávněných zájmů třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na plnění smlouvy) a plnění právních povinností (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).
Přímý marketing
Údaje o našich potencionálních, současných či minulých partnerech můžeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali. Zasílání nabídek není časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom vám takové nabídky již dále nezasílali, nebudeme vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).
Z naší strany vám mohou být ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. zasílána obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), můžete být kontaktováni nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení týkající se našich produktů, obchodu a služeb. Takové zasílání můžete kdykoliv odmítnout nejlépe tak, že odhlásíte další zasílání sdělení na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen, nebo na adrese sídla naší společnosti či prostřednictvím e-mailové adresy osobni.udaje@agd-jevisovice.cz. Takové odmítnutí nemá - neurčíte-li výslovně jinak – vliv na zasílání jiných druhů obchodních sdělení, než na které reagujete.
b) Kontaktní osoby našich smluvních partnerů
V rámci zpracování osobních údajů aktuálních či potenciálních smluvních partnerů zpracováváme také údaje o jejich kontaktních osobách (např. statutárních orgánech či zaměstnancích). Takto jsou obvykle zpracovávány údaje o jménu a příjmení takových osob, jejich e-mailové adrese, pracovní pozici, jejich tel. čísle a případně zápisy ze schůzek s nimi. Tyto údaje jsou zpracovávány pro stejné účely a v obdobném rozsahu a s obdobnou dobou trvání jako údaje smluvních partnerů. Jednotliví zaměstnanci naší společnosti si mohou vést svoje vlastní seznamy kontaktních osob, např. v rámci telefonních adresářů či katalogů vizitek. Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení, jsou dále také ukládána po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany našich práv a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však kromě administrátorů systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala.
Stránka 7 z 9
c) Uchazeči o zaměstnání
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
V případě, že jste uchazečem o práci v naší společnosti, budeme nad rámec základních údajů o vaší osobě (identifikační a kontaktní údaje) zpracovávat také údaje z vašeho životopisu, jako jsou údaje o vašem vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, jazykových znalostech apod. Dále můžeme zpracovávat i údaje o vašich referencích z předchozích zaměstnání či kontaktní údaje na Vaše bývalé kolegy, či zaměstnavatele, které nám případně poskytnete a zároveň budete souhlasit, abychom je kontaktovali. V souvislosti s osobním jednáním či telefonickým rozhovorem s vámi si také můžeme poznamenat to, jaký jste na nás učinili dojem či jak odpovídá vaše vystupování údajům uvedeným ve vašem životopise.
Pokud vás budeme kontaktovat, aniž byste předem poskytli souhlas, budeme tak činit pouze na základě údajů, které jste zveřejnili za tím účelem (např. prostřednictvím svého profilu v síti LinkedIn, ve vašem vlastním inzerátu apod.).
V souvislosti s vaší reakcí na inzerát s nabídkou práce uvedený na našich internetových stránkách si můžeme uložit také některé technické údaje, tedy čas vaší odpovědi a IP adresu, z níž bude zaslána.
Zdroje získávání osobních údajů a způsob zpracování
Primárně budeme údaje získávat údaje přímo od vás v rámci naší komunikace, ať už bude její forma jakákoliv (v těchto případech může jít typicky o odpověď na inzerát, vyplnění formuláře na internetové stránce atd.).
V některých případech (obsazení specializované pracovní pozice) můžeme získat Vaše kontaktní údaje a jiné informace z veřejných zdrojů, např. ze sítě LinkedIn nebo ze serverů jako jsou např. jobdnes.cz nebo jobs.cz., prostřednictvím kterých lze sdílet životopisy (v rámci takových služeb jsou životopisy sdíleny s vaším souhlasem).
Po kontaktování vás, s vaším souhlasem, zařadíme do příslušného výběrového řízení na danou pozici nebo do naší databáze uchazečů. Pokud souhlasit nebudete, vaše údaje nebudeme tímto způsobem a pro tento účel zpracovávat. Můžeme si ovšem po přiměřenou dobu uložit základní informaci o tom, že jsme vás kontaktovali a proč. Souhlas s účastí ve výběrovém řízení můžete kdykoliv odvolat (ideálně zasláním příslušného sdělení kontaktní osobě z personální divize naší společnosti).
Pro uchazeče o zaměstnání používáme také webové stránky https://www.agrofert.cz/kariera.
Pokud budete ve výběrovém řízení úspěšní a stanete se zaměstnancem naší společnosti, mohou se vámi předané údaje (zejména váš životopis) stát součástí vašeho osobního spisu.
Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou využívány primárně k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajících výběrových řízení (včetně externí spolupráce). Vaše základní identifikační údaje budeme využívat také pro účely ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním, jež by mohlo být provedeno v rámci takových činností a pro účely IT bezpečnosti našich internetových stránek a sítě.
Údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas či základní údaje o vás a o tom, jak jsme údaje o vás získali, budeme využívat také k plnění našich zákonných povinností, zejména povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů (doložení vašeho souhlasu se zpracováním údajů apod.) a případně pro účely související s prověřováním plnění smluv uzavřených s provozovateli výše uvedených služeb pro sdílení životopisů.
Předáním osobních údajů (např. formou odpovědi na inzerát či vyplněním formuláře na internetové stránce) či souhlasem se zařazením do výběrového řízení umožňujete naší společnosti, aby vaše osobní údaje užila k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci daného probíhajícího výběrového řízení, popř. v rámci jiného současně probíhajícího výběrového řízení na srovnatelnou pozici. Pokud bychom chtěli využít vaše osobní údaje i v rámci obsazování jiných pozic či pro budoucí výběrová řízení, požádáme vás o souhlas s takovým využitím.
Stránka 8 z 9
Právní titul ke zpracování osobních údajů
Právním základem výše uvedených zpracování je váš souhlas (pro účely vašeho zařazení do výběrového řízení či do naší databáze životopisů pro účely nabízení pracovních pozic v budoucnu) a oprávněné zájmy naší společnosti (zejména v případě prvotního získání kontaktů na vás jinak, než s vaším souhlasem, pro účely zpracování vašich údajů za účelem ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním a pro účely IT bezpečnosti). Upozorňujeme, že poskytnutí osobních údajů pro zpracování s vaším souhlasem je z vaší strany dobrovolné, bez poskytnutí vašeho souhlasu vás však nebudeme moci do příslušných výběrových řízení zařadit.
Dále je právním základem výše uvedených zpracování také plnění zákonných povinností naší společnosti zejména v oblasti předpisů o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679).
Doba, po kterou budeme vaše osobní údaje zpracovávat
Zpracování osobních údajů pro základní účel, tedy pro výběr vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajícího výběrového řízení, bude prováděno do doby, než danou pozici obsadíme a dále po dobu cca 6 měsíců po jejím obsazení (abychom vás mohli kontaktovat s nabídkou tohoto místa v případě, kdyby se původně vybraný kandidát na dané pozici neosvědčil; po této době mohou být po přiměřenou dobu archivována naše vzájemná komunikace za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob). Pokud vás přijmeme do zaměstnání, stane se vámi zaslaný životopis a ostatní obdobné údaje o vás součástí vašeho osobního spisu a budeme jej zpracovávat po dobu vedení tohoto spisu.
Pro ostatní výše uvedené účely (ochrana práv, IT bezpečnost, plnění právních povinností) budeme potřebné údaje o vás (obvykle však nikoliv vámi předaný životopis) zpracovávat po přiměřenou dobu.
Zpřístupnění údajů třetím osobám
K údajům o uchazečích o práci v naší společnosti zpracovávaných shora uvedeným způsobem a v uvedeném rozsahu má přístup mateřská společnost AGROFERT, a.s., která může být i zpracovatelem vašich údajů. Společnost AGROFERT, a.s. také provozuje a spravuje webové stránky https://www.agrofert.cz/kariera, prostřednictvím kterých může docházet k získání vašich osobních údajů pro shora uvedené účely.
d) Návštěvníci webových stránek společnosti (www.agrojevisovice.cz)
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme zejména údaje o vaší aktivitě na našich webových stránkách IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod.
Jsou-li vaše údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, zpracováváme také údaje o způsobu a době udělení nebo odvolání souhlasu, včetně vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko.
Zdroje získávání osobních údajů a způsob zpracování
Zdrojem osobních údajů, které o vás zpracováváme, je zejména vaše aktivita na našich webových stránkách.
Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní vás kontaktovat, výslovně vás o ně požádáme.
Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, popř. můžeme využívat systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).
Účel zpracování osobních údajů
 měření návštěvnosti našich stránek
 zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 organizování spotřebitelských soutěží
Stránka 9 z 9
 vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.).
Cookies
Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme na našich webových stránkách soubory cookies či jiné obdobné síťové identifikátory. Cookies jsou malé textové soubory, které naše servery ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.
III. Rizika a doporučené postupy
Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které vám mohou pomoci vaše údaje lépe ochránit:
 Při poskytování svých osobních údajů vždy zvažte, zda je opravdu nezbytné tyto údaje jiné osobě poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete, nebo údajů určených ke zveřejnění (např. vašich komentářů pod články apod.). Pokud máte pocit, že po vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob (vašich rodinných příslušníků, zaměstnanců apod.), opět zvažte, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob.
 Pokud vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
 Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné zvlášť pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, doporučujeme prodiskutovat záležitost s vaším zákonným zástupcem (rodičem) nebo nás v této věci zvlášť kontaktovat.
 Pokud se budete přihlašovat prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte. Sdělení vašeho hesla po vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány naším jménem. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
 Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
 Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo k jiné obdobné události, sdělte nám to prosím co nejdříve.
2019 20 červen
2019 10 květen

Středisko Jevišovice po rekonstrukci

Dvě fotky po rekonstrukci dojírny a výstavbě stáje pro skot. Pokračujeme obnovou asfaltových komunikací.
2018 03 prosinec

Modernizace živočišné výroby v Jevišovicích

V době, kdy mnohé české podniky stáda skotu redukují nebo úplně ruší, jde firma Agro Jevišovice „proti proudu“. Předposlední říjnový den byla v Jevišovicích slavnostně otevřena nová stáj a dojírna spolu s nezbytnými komunikacemi za bezmála 48 miliónů korun, a to bez dotace státu.

Modernizace stájí a dojíren je rozdělena na tři etapy. První z nich byla dokončena už v roce 2015 a jednalo se o výstavbu hnojišť a kejdového hospodářství spolu s rekonstrukcí produkční stáje pro 210 dojnic. Druhá etapa zahrnovala rekonstrukci a rozšíření rybinové dojírny (2x12) na paralelní dojírnu od Farmtecu (2x22), výstavbu nové stáje pro 404 produkčních dojnic a vybudování přístřešku s výběhem pro 80 stojných krav. Projektantem a dodavatelem technologické části byla společnost Farmtec, dodavatelem stavební části společnost Hlava-Stavby.

následující
Kulurní akce

Rychlý kontakt

Jevišovice 102, 671 53

tel.: (+420) 515 266 711
email: info@agd-jevisovice.cz
více kontaktů