AGRO Jevišovice

Rostlinná výroba

Společnost AGRO Jevišovice, a.s. spolu s dceřinými společnostmi hospodaří na celkové výměře 8275 ha. Pozemky na kterých hospodaří se nachází v příhraničním regionu Jižní Moravy od kukuřičné výrobní oblasti až po bramborářskou výrobní oblast s rozpětím nadmořské výšky 150 - 400 m.n.m. Převážná většina pozemku se nachází v klimatických podmínkách s podprůměrným množstvím srážek a častějšími přísušky obzvlášť v jarních měsících. Převažují půdy středně lehké až písčité.

Společnost AGRO Jevišovice, a.s. se zaměřuje na pěstování plodin pro komoditní prodej (80%) ostatní plocha slouží k zabezpečení krmivové základny pro skot. Zastoupení v osevním postupu je následující: řepka olejka 13%, ozimé obilniny 41%, kukuřice 23%, víceleté pícniny 11%, brambory 1%, soja 1% Zbývající plochy zaujímají TTP a ostatní.