AGRO Jevišovice

Rostlinná výroba

 Společnost AGRO Jevišovice, a.s. spolu s dceřinými společnostmi hospodaří na celkové výměře cca 9500 ha, z toho je 680 ha v režimu ekologického zemědělství. Pozemky na kterých hospodaří se nachází v příhraničním regionu Jižní Moravy od kukuřičné výrobní oblasti až po bramborářskou výrobní oblast s rozpětím nadmořské výšky 150 - 400 m.n.m. Převážná většina pozemku se nachází v klimatických podmínkách s podprůměrným množstvím srážek a častějšími přísušky obzvlášť v jarních měsících. Převažují půdy středně lehké až písčité.

 

Společnost AGRO Jevišovice, a.s. se zaměřuje na pěstování plodin pro komoditní prodej (80%) ostatní plocha slouží k zabezpečení krmivové základny pro skot. Zastoupení v osevním postupu je následující: řepka olejka 13%, ozimé obilniny 42%, kukuřice 15%, víceleté pícniny 8%, slunečnice 9%, sója 4% . Zbývající plochy zaujímají TTP a ostatní.