AGRO Jevišovice

Kontakty

Ing.Antonín Kyjovský ředitel společnosti Telefon 515 266 724   Email antonin.kyjovsky@agrojevisovice.cz
Bc. Miroslava Novotná asistentka ředitele Telefon 515 266 711 Mobil 602 548 895 Email info@agrojevisovice.cz
Marie Klempová ekonom Telefon 515 266 729   Email marie.klempova@agrojevisovice.cz
Marie Urbánková personální a mzdové oddělení Telefon 515 266 728   Email marie.urbankova@agrojevisovice.cz
Judita Turková pokladna Telefon 515 266 720   Email  judita.turkova@agrojevisovice.cz
Bc.Jaroslav Doležal vedoucí technického úseku Telefon 515 266 727 Mobil 727947231 Email jaroslav.dolezal@agrojevisovice.cz
Ing. Antonín Košíček odbyt krmných směsí Telefon 515 266 727 Mobil 724 385 263 Email antonin.kosicek@agrojevisovice.cz
Lubomír Roškot vedoucí VKS Plaveč Telefon 515 252 028 Mobil 722 710 011 Email lubomir.roskot@agrojevisovice.cz
Martin Svoboda sila a extruze Jevišovice Telefon 515 231 138 Mobil 606 714 124 Email martin.svoboda@agrojevisovice.cz
Ing. Martin Klempa Mechanizátor   Mobil 27 947 601 Email martin.klempa@agrojevisovice.cz
Tomáš Gračka Vedoucí úseku mechanizace   Mobil 602 770 329 Email tomas.gracka@agrojevisovice.cz
Josef Vybíral Mistr dílen   Mobil 724 811 610 Email josef.vybiral@agrojevisovice.cz
Bc. Tomáš Raška vedoucí úseku rostlinné výroby Telefon 515 266 713 Mobil 736 631 546 Email tomas.raska@agrojevisovice.cz
Ing.Michal Kellner vedoucí ŽV   Mobil 604 252 913 Email michal.kellner@agrojevisovice.cz
Josef Čábela hlavní agronom   Mobil 602 796 536 Email  josef.cabela@agrojevisovice.cz
Ladislav Matula agronom - pícninář   Mobil 702 236 947 Email ladislav.matula@agrojevisovice.cz
Leoš Klobouček agronom - chemie   Mobil 724 101 372 Email leos.kloboucek@agrojevisovice.cz
Ing. Lubomír Svoboda   Telefon 515 266 731   Email lubomir.svoboda@agrojevisovice.cz
Bohuslav Zlatuška Mechanizátor - Mramotice   Mobil 728 844 964 Email bohuslav.zlatuska@agrojevisovice.cz
Jaroslava Baráková výkrm Třebíč - drůbež Telefon 515 266 722 Mobil 724 101 375  
Mramotice váha   Telefon 515 255 415    
Jevišovice váha   Telefon 515 231 136    
VKS Plaveč   Telefon 515 252 028