AGRO Jevišovice

Střediska

Jevišovice (správní budova) 671 53, Jevišovice 102 kuchyň + účtárna + vedení
Jevišovice středisko 671 53, Jevišovice rostlinná výroba + skot + doprava + dílny +extruze
Vevčice 671 53, středisko Vevčice skot
Přešovice 675 57, středisko Přešovice skot
Plaveč 671 32, středisko Plaveč výrobna krmných směsí (maloprodej krmných směsí pro hosporářská zvířata)
Mramotice 671 51, středisko Mramotice rostlinná výroba + dílny
Velký Karlov 671 28, středisko Velký Karlov  
Hevlín 671 69, středisko Hevlín skot