AGRO Jevišovice

Živočišná výroba

Chov skotu je naší společností realizován na 4 farmách – V Jevišovicích, Hevlíně, Přešovicích a Mikulovicích a sčítá celkem 2400 kusů dobytka. Zabýváme se jak chovem mléčných dojnic plemene Holštýnského skotu (H100), tak i výkrmem býků. V roce 2018 proběhlo sloučení našich dříve dvou  produkčních stájí, kdy se z produkční stáje v Hevlíně stalo centrum pro odchov mladého dobytka. Všechny dojnice byly z Hevlína přesunuty na farmu v Jevišovicích, kde byla vybudována nová dojírna a velkokapacitní stáj.

Centrální farma pro mléčnou produkci se tedy od roku 2018 nachází přímo v Jevišovicích, kde je ustájeno 1060 kusů mléčných dojnic. Sběr mléka je realizován nově vybudovanou paralelní dojírnou Farmtec 2x22 stání s měřením nádoje a identifikací dojnic. V roce 2019 byla postavena nová produkční šestiřadá stáj pro 404 kusů dojnic. Konstrukce stáje je ocelová bezsloupová o celkové délce 100 m, na bočních stěnách jsou svinovací plachty. Jsou zde také nerezové vyhřívané napáječky a nad lehacími boxy axiální ventilátory. Ostatní dojnice jsou ustájeny v předělaných stájích K-96 z vazného ustájení na volné boxové. Jedna stáj rozdělená na dvě sekce je produkční stáj s kapacitou 220 kusů dojnic. Tuto stáj jsme si svépomocí zrekonstruovali a i zde jsou vyhřívané napáječky, nové osvětlení a ventilátory. Ve všech stájích jsou lehací boxy zastýlané vlhčeným separátem, smíchaným s mletým vápencem (kvůli udržení hygieně stlané podestýlky) a drcenou slámou. Separát je na farmě vyráběn ze získané kejdy a je uložen na tři týdny ve zracích kójích a poté je připraven k zastýlání. Pro co nejlepší welfare vysokobřezích krav byl v roce 2019 vybudován venkovní výběh stlaný slámou.

Dále jsou v Jevišovicích ustájeny vysokobřezí jalovice a telata přibližně do 4 měsíců stáří. Chov mléčného skotu je realizován v systému tzv. uzavřeného obratu stáda. Takže každá dojnice, která se na naší farmě zařadila do mléčné produkce, se zde také narodila a vyrostla.

K odchovu mladého dobytka slouží farmy v Přešovicích a Hevlíně. Z centrální farmy v Jevišovicích jsou malé jalovičky ve věku 4 měsíců přesouvány na farmu v Přešovicích a dále pak do Hevlína, kde probíhá jejich první inseminace. Z Hevlína jsou jalovice před porodem přemisťovány zpět na centrální Farmu v Jevišovicích.

Farma Přesovice dále slouží k výkrmu býčků v individuálních boudách a skupinových boxech. Celkový počet býků na této farmě je 150 kusů. Býčci jsou dále ve stáří 6 měsíců převezeni na naši další farmu do Mikulovic. Celkem je zde chováno 300 kusů býků, kde jsou vykrmování do váhy 700 kg. Po dosažení této váhy jsou prodáni na jatka.