AGRO Jevišovice

28.
duben
2021

Vážení strávníci dovolujeme si vás upozornit, že v rámci snahy o zkvalitnění služeb se naše kuchyň rozhodla pro přechod na objednávkový systém obědů od 1. 5. 2021 .

Pro vás, rozvozové odběratele, se prakticky nic nemění. Jídelní lístek bude distribuován jako obvykle našimi pracovnicemi rozvozu. Bude nově ve 2 vyhotoveních pro každého strávníka, kdy pokud neodebíráte stabilně obědy a jste zvyklí si vybírat, označíte si jídla, o které máte zájem, dále jídelníček označíte jménem a odevzdáte zpět pracovnicím rozvozu. Druhé paré si necháte jako obvykle. Strávníci, kteří odebírají obědy celý měsíc či v jiných nastavených intervalech nic označovat nemusí.

Tento nový objednávkový systém bude platit i pro strávníky, kteří si chodí pro obědy osobně do kuchyně, rovněž pro zaměstnance společnosti AGRO Jevišovice, a. s.

Děkujeme za pochopení a vaši dosavadní přízeň

Telefonické objednávky: je nutné objednání nejpozději den dopředu do 7:00 hod