AGRO Jevišovice

1.
červenec
2024

Jídelní lístek na 8.7. - 12.7. 2024

Vážení strávníci dovolujeme si vás upozornit, že v rámci snahy o zkvalitnění služeb se naše kuchyň rozhodla pro přechod od 1. 5. 2021 na objednávkový systém obědů.

Pro vás, rozvozové odběratele se prakticky nic nemění. Jídelní lístek bude distribuován jako obvykle našimi pracovnicemi rozvozu. Bude nově ve 2 vyhotoveních pro každého strávníka, kdy pokud neodebíráte stabilně obědy a jste zvyklí si vybírat, označíte si jídla, o které máte zájem, dále jídelníček označíte jménem a odevzdáte zpět pracovnicím rozvozu. Druhé paré si necháte jako obvykle. Strávníci, kteří odebírají obědy celý měsíc či v jiných nastavených intervalech nic označovat nemusí.

Tento nový objednávkový systém bude platit i pro strávníky, kteří si chodí pro obědy osobně do kuchyně, rovněž pro zaměstnance společnosti AGRO Jevišovice, a. s.

Děkujeme za pochopení a vaši dosavadní přízeň

Telefonické objednávky je nutné volat nejpozději do 15:00h předchozího dne.