AGRO Jevišovice

3.
prosinec
2018

Modernizace živočišné výroby v Jevišovicích

Modernizace stájí a dojíren je rozdělena na tři etapy. První z nich byla dokončena už v roce 2015 a jednalo se o výstavbu hnojišť a kejdového hospodářství spolu s rekonstrukcí produkční stáje pro 210 dojnic. Druhá etapa zahrnovala rekonstrukci a rozšíření rybinové dojírny (2x12) na paralelní dojírnu od Farmtecu (2x22), výstavbu nové stáje pro 404 produkčních dojnic a vybudování přístřešku s výběhem pro 80 stojných krav. Projektantem a dodavatelem technologické části byla společnost Farmtec, dodavatelem stavební části společnost Hlava-Stavby.Výstavbou nového kravína v Jevišovicích se zvýšila kapacita střediska, kde nyní může být ustájeno 1100 kusů dojnic. Plánovaná třetí etapa modernizace počítá s výstavbou skladovacích kapacit pro objemná krmiva.Díky nové investici se také podařilo soustředit veškeré dojnice do jednoho střediska a jedné dojírny namísto původních dvou, zvýšit produktivitu práce a dosáhnout celkové úspory nákladů. Zároveň se očekává nárůst užitkovosti, protože dojnice ze střediska Hevlín se stěhují do stáje s výrazně lepším welfare. Středisko Hevlín bude sloužit pro odchov mladého dobytka.