03. 12. 2018Modernizace živočišné výroby v Jevišovicích