Mechanizace

Středisko mechanizace zabezpečuje komplexní práce technikou pro ostatní úseky
Agro Jevišovice
, dále také pro střediska sesterských společnosti v rámci AGF Holdingu, umístěných v regionu hospodaření Agro Jevišovice, a ve volné kapacitě nabízí po dohodě také služby technikou ostatním zájemcům (viz Nabídka služeb).

Pod středisko mechanizace patří také Dílny a servisní středisko, úsek Nákladní dopravy (kamiony) byl od 1.4.2012 organizačně vyčleněn do firmy AGF Logistics, která zajišťuje přepravní požadavky uvnitř skupiny i pro externí zákazníky.
Kontakt:
vedoucí mechanizace
Tomáš Gračka
tel.: 602 770 329
tomas.gracka@agd-jevisovice.czStředisko mechanizace sídlí geograficky na 2 střediscích podniku, zaměstnává celoročně 40 obsluh strojů a 2 THP, ve žních bývá stav osádek doplněn několika brigádníky. Součástí střediska je také mazací linka, zabezpečující údržby techniky vlastní i dalších firem holdingu.

Strojní vybavení zahrnuje značný počet samojízdných i závěsných strojů a zařízení, které jsou průběžně dle možností modernizovány příp. upravovány dle aktuálních požadavků provozu a plánů obnovy strojového parku.

Mezi základní kameny mechanizace patří mj. 31 traktorů (vč. pásových) značek John Deere, JCB, New Holland, Case a Zetor, dále 6 sklízecích mlátiček New Holland s adaptéry, řezačka John Deere a 7 nakladačů, vč. 4 teleskopických manipulátorů a velkého nakladače JCB. Značná pozornost je věnována také dopravní technice, což je nutností vzhledem k množství materiálů každoročně přepravovaných a vnitropodnikovým vzdálenostem.
Aktuální tabulku mechanizačních prostředků naleznete zde >>.

Nevyužité stroje nabízené průběžně k prodeji viz Na prodej.